10/04/2024

BÁO GIAO THÔNG: Lạng Sơn quy hoạch đường sắt kết nối khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng

Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2050 định hướng sẽ làm tuyến đường sắt kết nối từ ga Đồng Đăng với khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng.

Lạng Sơn quy hoạch đường sắt kết nối khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng- Ảnh 1.

Theo quy hoạch tỉnh Lạng Sơn, sẽ kết nối đường sắt từ ga Đồng Đăng đến Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng. (Ảnh: Tàu liên vận quốc tế tại ga Đồng Đăng).

Theo quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Lạng Sơn xác định bốn khâu đột phá phát triển, trong đó phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, đô thị, khu, cụm công nghiệp.

Tầm nhìn đến 2050, tiếp tục giữ vững vị thế là địa phương có hệ thống cửa khẩu đường bộ, đường sắt phát triển hàng đầu Việt Nam, điểm trung chuyển trên bộ quan trọng hàng đầu trong kết nối Trung Quốc - Việt Nam, ASEAN và các nước trên thế giới.

Vì vậy, Lạng Sơn xác định bám sát định hướng của quy hoạch cấp quốc gia để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông của tỉnh, đảm bảo đồng bộ, hiện đại, liên thông, thúc đẩy liên kết vùng.

Trong đó, lĩnh vực đường sắt, thực hiện theo quy hoạch mạng lưới đường sắt kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cụ thể, cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn; nâng cấp, mở rộng ga Yên Trạch, ga Phố Vị và cải tạo ga Đồng Đăng; duy trì nhánh đường sắt Mai Pha - Na Dương.

Đặc biệt, bố trí kết nối ray từ ga Đồng Đăng đến khu trung chuyển hàng hóa thuộc khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; kết nối ray từ ga Yên Trạch đến cảng cạn Yên Trạch. Cùng đó, quy hoạch đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng mới giai đoạn sau năm 2030.

Còn theo quy hoạch mạng lưới đường sắt kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn hiện hữu dài 167km, khổ đường lồng 1.000mm và 1.435mm lộ trình đầu tư cải tạo, nâng cấp giai đoạn trước 2030; tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng mới, dài 156km, khổ 1.435mm, lộ trình đầu tư sau 2030.

Bộ GTVT đã giao Cục Đường sắt VN hợp tác với các tổ chức quốc tế triển khai lập quy hoạch chi tiết tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án.

Nguồn: Báo Giao Thông

VIDEO CLIP