12/04/2024

BÁO GIAO THÔNG: Kiến nghị sử dụng hành lang đường sắt làm đường gom

Bộ GTVT cho biết đang kiến nghị sửa đổi Luật Đường sắt, trong đó quy định cho phép sử dụng hành lang đường sắt để làm đường gom.

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ngãi về cơ chế phối hợp giữa ngành đường sắt với chính quyền địa phương.

Trước đó, cử tri Quảng Ngãi kiến nghị: "Theo các quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt, các hộ dân sống trong, gần hành lang đường sắt bị hạn chế một số quyền lợi, nhu cầu như: Không được đầu tư về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt (nước máy), đường đi lại… vì vướng đến những quy định của đường sắt.

Vì vậy, cử tri đề nghị các cấp, bộ, ngành xây dựng cơ chế phối hợp giữa ngành đường sắt với chính quyền địa phương các cấp để có hướng giải quyết bất cập này cho nhân dân".

 

Bộ GTVT cho biết, đang kiến nghị cấp thẩm quyền xem xét, sửa đổi Luật Đường sắt 2017, trong đó quy định cho phép sử dụng hành lang đường sắt để làm đường gom, có xây dựng hàng rào ngăn cách (Ảnh minh họa).

Bộ GTVT cho biết, hiện pháp luật về đường sắt đã quy định đầy đủ đối với công tác quản lý đất dành cho đường sắt; Công tác quản lý, sử dụng đất dành cho đường sắt; Quy định về đường ngang và cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt; Trách nhiệm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trong hoạt động đường sắt của UBND các tỉnh nơi có đường sắt đi qua.

Hơn nữa, năm 2013, Bộ GTVT và UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã có Quy chế phối hợp trong việc đảm bảo trật tự ATGT tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt.

Đối với kiến nghị về đầu tư hệ thống điện chiếu sáng, nước sinh hoạt trong phạm vi đất dành cho đường sắt, Bộ GTVT cho biết, các công trình điện lực, chiếu sáng, cấp, thoát nước sinh hoạt được xác định là công trình thiết yếu, được phép xây dựng trong phạm vi đất dành cho đường sắt, nhưng không làm ảnh hưởng đến công trình đường sắt, ATGT đường sắt. Trình tự thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 29/2023 của Bộ GTVT.

Theo Bộ GTVT, tại Quyết định số 358/2020 về phê duyệt Đề án Đảm bảo trật tự hành lang ATGT và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt, Thủ tướng Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho UBND các tỉnh, thành phố có đường sắt đi qua chủ trì tổ chức thực hiện việc xây dựng đường gom nhằm xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt; Lộ trình thực hiện trong giai đoạn 2021-2025.

Đối với kiến nghị của cử tri về việc xây dựng đường gom trong hành lang ATGT đường sắt phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, Bộ GTVT đang nghiên cứu và kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét để sửa đổi trong chương trình xây dựng sửa đổi Luật Đường sắt năm 2017.

Cụ thể, sửa đổi theo hướng: Hành lang ATGT đường sắt quốc gia hiện tại được phép sử dụng để xây dựng đường gom với mục đích xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt. Khi xây dựng đường gom trong hành lang ATGT đường sắt phải xây dựng hàng rào ngăn cách giữa đường sắt với đường gom để bảo đảm ATGT đường sắt, đường bộ.

Nguồn: BÁO GIAO THÔNG

 

 

VIDEO CLIP