LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT

Tầng 4, tòa nhà 118 Lê Duẩn, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội
(024) 3942 9732
(024) 3822 1716
info@ratraco.com.vn
ratraco.com.vn

STT
NHÓM DỊCH VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

EMAIL

LIÊN HỆ
1
Đại lý khai báo hải quan

(+84)913.211.307

ratracotrading@ratraco.com.vn

2
Vận chuyển nội địa

(+84)906.280.192

dhvt@ratraco.com.vn

(+84)919.291.818

dhvt@ratraco.com.vn

3
Vận chuyển liên vận quốc tế; vận chuyển container lạnh

(+84)906.280.199

lvqt@ratraco.com.vn

4
Thương mại, Xuất nhập khẩu

(+84)913.211.307

ratracotrading@ratraco.com.vn

5
Dịch vụ Kho bãi

(+84)904.849.599

khdt@ratraco.com.vn

6
Du lịch - Khách sạn

(+84)969.399.118

mangohotel@ratraco.com.vn

(+84)243.9423704

op1.vnrtour@ratraco.com.vn

(+84)243.942.5605

info@ratraco.com.vn

Gửi thông tin liên hệ cho chúng tôi
Đã gửi thông tin liên hệ thành công