Vận chuyển Container lạnh

Thông tin vận chuyển
  • Trên mỗi Container đều được trang bị thiết bị ghi nhận theo dõi nhiệt độ (Data Logger) và thiết bị GPS, giúp khách hàng có thể theo dõi trực tiếp vị trí, trạng thái container hàng hóa.
  • Thiết bị cảm biến theo dõi lượng nhiên liệu trong mỗi máy phát, giúp duy trì hoạt động của hệ thống máy phát điện tại chỗ.
  • Vận chuyển bằng container lạnh giúp bảo quản được nhiều dòng hàng hóa khác nhau (trái cây tươi, thực phẩm đông lạnh,...) đảm bảo chất lượng của hàng hóa khi đến nơi.
  • Container lạnh tương đối dễ sử dụng, tiết kiệm thời gian để vận hành

                                ​

 

×