Vận chuyển ô tô bằng toa xe chuyên dùng

Thông tin vận chuyển

RATRACO cung cấp dịch vụ vận chuyển ô tô, xe máy bằng toa xe chuyên dùng một cách hiệu quả, an toàn, nhanh gọn. Chúng tôi đã nhận được sự tín nhiệm của những khách hàng lớn như: Toyota, Honda, Yamaha, Toto, Mitsubishi, Toshiba, Isuzu..v..v..

  

×
Quy trình vận chuyển

01

BƯỚC 1

Nhận phương tiện: ô tô

step

02

BƯỚC 2

Kiểm tra giao nhận xe

step

03

BƯỚC 3

Hút xả xăng dầu tồn trong xe

step

04

BƯỚC 4

Xếp lên toa xe

step

05

BƯỚC 5

Gia cố, chằng buộc phương tiện

step

06

Bước 6

Vận chuyển -> bàn giao cho Khách hàng

step