CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT CÔNG BỐ CÔNG VĂN SỐ: 08/RAT-TCKT VỀ VIỆC THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐANG LƯU HÀNH

07/01/2019

Đoàn tàu container Việt Nam - Bỉ do đầu máy Trung Quốc kéo đang chạy trên đường sắt biên giới, sắp sang đến đường sắt Trung Quốc

 

Ông Nguyễn Hoàng Thanh, Phó TGĐ Công ty Ratraco - doanh nghiệp đảm nhận thực hiện vận chuyển về phía đường sắt Việt Nam cho biết, hành trình đoàn tàu sẽ đến Trịnh Châu (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) và kết nối vào đoàn tàu Á - Âu để đến điểm đích.

Từ ga Yên Viên sang đường sắt Trung Quốc, tàu chạy trên khổ đường 1.435mm, khi sang ga biên giới Kazakhstan thì chuyển đổi khổ đường sang khổ1.520mm. Khi đó, container sẽ phải chuyển sang toa xe khổ 1.520mm để lập tàu đi tiếp.

"Hiện đoàn tàu đã đến Quảng Tây (Trung Quốc). Theo hành trình, tàu sẽ đến Trịnh Châu và kết nối toàn bộ 23 toa xe chở cotainer vào đoàn tàu Á - Âu của Trung Quốc để đi tiếp sang Kazakhstan, qua các nước: Nga - Belarus - Ba Lan - Đức rồi vào Bỉ. Tổng thời gian vận chuyển nếu thuận lợi dự kiến cho toàn bộ hành trình Việt Nam - Bỉ khoảng 25 ngày", ông Thanh thông tin.

“Nói là đoàn tàu chạy thẳng từ Việt Nam đi Bỉ nhưng vẫn kết nối vào tàu Trung Quốc là do đoàn tàu chuyên container sang đến châu Âu của Trung Quốc tối thiểu vận chuyển 41 container và có một điểm xuất phát, một điểm đến.

Nhưng đoàn tàu này từ Việt Nam sang có 23 container nên sẽ phải kết nối vào đoàn tàu chuyên container Á - Âu với điểm xuất phát là từ Trịnh Châu, điểm đến là thành phố Liege, không trả hàng các ga dọc tuyến”, ông Thanh giải thích.

Đại hội cổ đông khác

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 (29/04/2022)

SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA ỨNG VIÊN ĐƯỢC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT (13/05/2021)

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (01/04/2021)

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỒI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIÊN NĂM 2021 (01/04/2021)

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯƠNG NIÊN 2021 (01/04/2021)

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (01/04/2021)

BÁO CÁO CỦA BKS TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (01/04/2021)

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HĐKD NĂM 2020 & PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 21-22 (01/04/2021)

NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ 2020 (28/05/2020)

CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ TM ĐƯỜNG SẮT CÔNG BỐ TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2020 (13/05/2020)

VIDEO CLIP