CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT RATRACO (RATRACO TRADING)

Là công ty thành viên 100% vốn của RATRACO, cung cấp cho khách hàng các dịch vụ hỗ trợ xuất nhập khẩu hàng hóa bao gồm: 

-  Xuất nhập khẩu Kinh Doanh

-  Xuất nhập khẩu gia công

-  Xuất/ nhập khẩu sản xuất xuất khẩu

-  Hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ

-  Hàng tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập

-  Loại hình quá cảnh

-  Xuất nhập khẩu đầu tư có thuế, miễn thuế

Với xu hướng thương mại quốc tế, việc thông thương hàng hóa giữa các quốc gia sẽ ngày càng phát triển, RATRACO TRADING luôn nắm bắt thời cơ và mang tới những giá trị hữu ích dành cho các khách hàng.

Tùy thuộc theo từng hợp đồng thương mại, RATRACO TRADING sẽ tư vấn cho khách hàng loại hình khai báo hải quan phù hợp, tính toán các loại chi phí và các chính sách thuế liên quan, cập nhật các thủ tục nhanh chóng, chính xác.

RATRACO TRADING đã thực hiện các hợp đồng vận chuyển thiết bị phục vụ cho dự án hiện đại hóa thông tin tín hiệu đường sắt Vinh – Sài Gòn; hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu với Tập đoàn Cục 6 Đường sắt Trung Quốc;  khai thác quảng cáo trên các đoàn tàu Thống Nhất và tại các nhà ga lớn trên hệ thống đường sắt Bắc Nam...