123

For the first time, a train carrying containers from Vietnam to Europe directly

This morning (July 20), the Vietnam Railways Corporation coordinated to run the first container train departing from Yen Vien Station (Vietnam) to connect with Liege (Belgium), .. .

21/05/2021

Đọc thêm

The journey through 8 countries of the container train from Vietnam to Belgium

The train departs from Yen Vien station (Vietnam), the destination is Liege (Belgium), then transits the container by road to the destination city of Rotterdam (Netherlands).

27/09/2021

Đọc thêm

The Government directs to review and minimize transportation, storage and other logistics costs

At the regular Government meeting in May 2021, the Government assessed that in the context of the re-emergence of the Covid-19 pandemic, complicated developments in some localities.

27/09/2021

Đọc thêm

Reviewing the consolidation of Hanoi and Saigon railways

Standing Deputy Prime Minister Truong Hoa Binh requested to review the merger of Hanoi and Saigon railways towards specialization, moving towards separating...

28/09/2021

Đọc thêm

VIDEO CLIP

Tin tức Nổi bật

Hành trình qua 8 nước của đoàn tàu container từ Việt Nam chạy thẳng sang Bỉ

Tàu xuất phát từ ga Yên Viên (Việt Nam), điểm đến là thành phố Liege (Bỉ), sau đó tiếp chuyển container bằng đường bộ đến điểm đích là thành phố Rotterdam (Hà Lan).

15/09/2021

Đọc thêm

Lần đầu tiên đoàn tàu chở container từ Việt Nam sang thẳng Châu Âu

Sáng nay (20/7), Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã phối hợp tổ chức chạy chuyến tàu chuyên chở container đầu tiên xuất phát từ Ga Yên Viên (Việt Nam) kết nối với thành phố Liege (Bỉ),...

15/09/2021

Đọc thêm

Chính phủ chỉ đạo rà soát, cắt giảm tối đa chi phí vận chuyển, lưu kho và chi phí logistics khác

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2021, Chính phủ đánh giá trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại, diễn biến phức tạp tại một số địa phương..

15/09/2021

Đọc thêm

Đường sắt “vươn dài” những đoàn tàu liên vận

Phát triển những đoàn tàu hàng liên vận đi Trung Quốc, đi các nước thứ ba và tiến tới Nga, châu Âu là mục tiêu của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) trong năm nay và những năm tới.

18/04/2021

Đọc thêm