Lịch chạy tàu

Tên Ga KM H1 SY1
Hà Nội 0    
Giáp Bát 5 08:15 00:30
Thanh Hóa 175 13:51 08:14
Vinh 319 17:24 13:24
Đồng Hới 521 01:20 22:09
Huế 688 07:00 04:14
Kim Liên 776 12:22 10:52
Đà Nẵng 791 - -
Quảng Ngãi 927 16:45 17:40
Diêu Trì 1095 21:49 00:07
Nha Trang 1314 04:46 07:58
Bình Thuận 1551 11:08 17:52
Sóng Thần 1710 17:18 01:40

Chiều Sài Gòn > Đà Nẵng > Huế > Hà Nội

 

Tên Ga KM H2 SY2
Sóng Thần 1710 01:20 03:10
Bình Thuận 1551 07:06 11:28
Nha Trang 1314 12:54 22:07
Diêu Trì 1095 20:17 05:06
Quảng Ngãi 927 01:13 12:10
Đà Nẵng 791 - -
Kim Liên 776 05:05 18:10
Huế 688 11:09 23:26
Đồng Hới 521 15:44 05:12
Vinh 319 22:08 13:40
Thanh Hóa 175 02:48 19:08
Giáp Bát 5 8:58 01:20
Hà Nội