Báo Cáo Tài Chính

Quy chế bổ sung HĐQT 0 byte
Tải xuống:
icon
QĐ VV Thanh lap ban kiem tra tu cach co dong 0 byte
Tải xuống:
icon
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 0 byte
Tải xuống:
icon
Lý lịch trích ngang - Ông Trần Thế Hùng 0 byte
Tải xuống:
icon
MẪU GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI 2018 0 byte
Tải xuống:
icon
THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ ĐAI HỘI 2018 0 byte
Tải xuống:
icon
Giay moi DHCD 0 byte
Tải xuống:
icon
BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT 0 byte
Tải xuống:
icon
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT 2017, KH 2018 0 byte
Tải xuống:
icon
Ứng cử viên tham gia hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2020 0 byte
Tải xuống:
icon
Ứng cử viên tham gia ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020 0 byte
Tải xuống:
icon
Số lượng hiển thị

Mạng xã hội

Thông tin liên hệ

  •  Tầng 4 - Khách sạn cây xoài  - 118 đường Lê Duẩn - Hoàn Kiếm - Hà Nội
  •   024. 3942 9732 - 024. 3942 2212
  •   Mr. Giang: 0904.849.599
     Mr. Tùng:  0983.181.706
     Mr. Khải:   0913 211 307 
  •   info@ratraco.com.vn
  •